Om Bikupan

Det är du som kund som avgör vad du vill kalla prisvärt

En del ekologiska varor på Bikupan är dyrare än konventionellt odlade. Detta beror på att varken bekämpningsmedel eller konstgödsel får användas vid odlingen och produktionen blir mindre och mer arbetskrävande. Odlaren får därför mer betalt för sina grönsaker och spannmål. På Bikupan sätter vi kvalitet framför kvantitet. Vi vill också undvika onödiga förpackningar som fördyrar och slösar med resurser. Vi stödjer en handel byggd på miljöhänsyn och solidariskt tänkande. Som kund på Bikupan kan du därför alltid vara säker på att handla produkter som är ekologiska, rättvisemärkta, lokalproducerade.

"Bikupan finns till för att tillmötesgå medlemmars och övriga konsumenters efterfrågan på ekologiska livsmedel och miljöbättre varor. Vår strävan är att gynna ekologisk närproduktion."

Så står det i vår miljöpolicy. Det innebär att de livsmedel vi säljer ska vara KRAV-godkända eller ekologiskt producerade på motsvarande sätt. Endast om en vara inte finns som ekologisk, tar vi hem den konventionellt framställda produkten, t ex salt.

Vi som jobbar på Bikupan

Bikupan har två anställda på halvtid, som sköter den dagliga verksamheten. Men utöver det drivs butiken till stor del av ideell arbetskraft, av s.k arbetsbin. Det finns plats för alla som vill hjälpa till, med allt från städning och expediering till beställning och uppackning av varor.