Ekologiskt- och rättvisemärkt

Värna om dina medmänniskor!

FairtradeRättvisemärkt / Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen:• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Värna om din miljö!

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat och ställer höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.


Genom att välja Bra Miljöval-märkta produkter deltar vi alla aktivt i Svenska Naturskyddsföreningens (SNF) viktiga miljöarbete. Bra Miljöval gäller alltid en produkt, inte ett företag. För att en produkt ska få bära Bra Miljöval-märket måste företaget leva upp till de krav som ställs av SNF. Kraven skärpts efterhand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.

När du ser miljömärket Svanen på varor eller tjänster betyder det att de har klarat  hårda miljö- och klimatkrav. Kraven skärps kontinuerligt vilket betyder att produkter märkta med Svanen blir bättre och bättre ur miljösynpunkt.
Brittiska Soil Association har bland de strängaste kraven i världen då det gäller certifiering av livsmedel, hygien- och hudvårdsprodukter. Deras krav inbegriper hela tillverkningsprocessen, från djuromsorg till packetering.
ECOCERT är ett franskt certifieringsorgan och det största i Europa och USA. ECOCERT kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion och förpackning, främst i matindustrin, men även inom hudvård och kosmetika.