Bli medlem i kooperativet Bikupan

Var med och påverka din affär

Bikupan är sedan starten 1989 en medlemsägd butik som drivs i form av en kooperativ ekonomisk förening. Idag är vi ca 250 medlemmar. Som medlem i Bikupan kan du vara med och aktivt påverka din affär och du har 5 % rabatt på hela sortimentet, förutom mejerivaror. Vid beställningar av storförpackningar, t ex en hel säck potatis eller en låda tomatburkar, får alla kunder dessutom 10 % rabatt.

Vårt medlemsblad Bisticket kommer ut 3-5 ggr om året. I det får du information om nya varor och vad som händer i föreningen och kring butiken.

För att bli medlem sätter du in medlemsinsatsen på 300 kr (återfås vid utträde ur föreningen) på bankgirokonto 5055-4575. Glöm inte att ange namn och adress!
Första året är, förutom insatsen, avgiftsfritt. Därefter betalar du en årlig avgift på 200 kr.
Välkommen!

Bikupans styrelse

Föreningens styrelse väljs på årsmötet varje år. Styrelsemöten hålls en gång per månad, vanligtvis i butiken. Alla medlemmar är välkomna att delta med synpunkter och förslag.

Ordförande: Melanie Strömberg
Sekreterare: Roterande
Kassör: Ola Hellman
Övriga ledamöter: Christer Rausner, Curt Wennblad, Annika Filipsson
Suppleanter: Ingalill Björkquist, Monica Knutsson

Vill du komma i kontakt med Bikupan - använd vårt kontaktformulär