Volontärarbete

Vill du hjälpa till i butiken?

Bikupan drivs till största delen ideellt och vi behöver alltid hjälp i butiken. Vill du göra en god insats för miljön, träffa människor och bygga erfarenhet? Då finns möjligheten att hjälpa oss genom volontärarbete. Genom att arbeta som ett arbetsbi hos oss kommer du vara till stor hjälp för att driva butiken framåt. Kontakta oss här eller besök butiken så berättar vi mer!

Illustration på volontärarbete som utförs i form av en hand som sträcker sig efter ett paket linser